türkiye'de kumar yargı yetkisi belgesi alma 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği (3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilmeistemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesiveya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonraverilir; bu karar re'sen de verilebilir. (2) Şüpheli

Continue reading 0 Comments

türkiye'de kumar yargı yetkisi belgesi alma 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği (3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilmeistemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesiveya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonraverilir; bu karar re'sen de verilebilir. (2) Şüpheli

Continue reading 0 Comments

türkiye'de kumar yargı yetkisi belgesi alma 5

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI İnsan Hakları Derneği (3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilmeistemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesiveya Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonraverilir; bu karar re'sen de verilebilir. (2) Şüpheli

Continue reading 0 Comments